Kinderopvang

KC Koningskwartier doet 10 beloften aan het kind. Deze beloften zijn terug te zien in de manier van werken zowel in het onderwijs als in de opvang.

Bij de dagopvang en peutergroep beginnen we aan het meegeven van de goede basis. Dat doen we door kinderen te laten spelen en ontdekken. Bij de buitenschoolse opvang (bso) werken we verder aan deze goede basis.

De pedagogisch medewerkers zorgen voor een veilige omgeving voor de kinderen en bieden uitdaging en variatie in het spel. Zo doen de kinderen spelenderwijs nieuwe ervaringen op die zij kunnen meenemen in hun verdere leven.

Wij kijken naar de behoefte van de groep en we kijken naar de behoefte van het individuele kind. We sluiten aan op alle ontwikkelingsgebieden en behoeften door middel van ontwikkelingsgericht werken, voor- en vroegschoolse educatie en activiteiten programma’s.

We vinden het belangrijk dat kinderen samen leren spelen, maar ook dat zij tijd hebben om zelf te leren spelen. De omgeving en het activiteitenaanbod wordt zo ingericht dat kinderen hier de ruimte voor krijgen.

Onze opvang

Onze visie

In de wereld van het jonge kind spelen ouders, familie en school een belangrijke rol. Wij samen zijn dan ook partners in de opvoeding van kinderen. De opdracht die wij onszelf hebben gegeven vanuit onze visie en missie wordt ook kernachtig samengevat in ons motto: ‘samen voor het kind’.

Het aanbod (onderwijs), dagopvang, buitenschoolse opvang en peutergroepen volgt een doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen van 0 tot 13 jaar. Van een doorgaande ontwikkelingslijn wordt gesproken als de begeleiding van een kind in de kinderopvang naadloos aansluit op de begeleiding in het onderwijs. Waarbij de overdracht tussen ouders, kinderopvang en onderwijs essentieel is.

Elk kind is uniek en mag er zijn zoals hij is. Het is aan ons, als medeopvoeders, om op zoek te gaan naar een sleutel die bij het kind past, zodat we het kind kunnen ondersteunen in zijn ontwikkeling.