Schooltijden

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
08:30 uur – 14.30 uur

Woensdag
08:30 uur – 12:15 uur

De deuren zijn open vanaf 08:20 uur.
KC Koningskwartier werkt met een continu rooster. Dit houdt in dat alle kinderen op school lunchen.

Vakanties/feestdagen:

Eerste schooldag:
maandag 30 augustus 2021
Herfstvakantie:
maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober 2021
Sinterklaas:
vrijdagmiddag 3 december 2021
Kerstvakantie:
vrijdagmiddag 24 december t/m vrijdag 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie:
maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart 2022
Goede vrijdag:
vrijdag 15 april 2022
Tweede Paasdag:
maandag 18 april 2022
Meivakantie:
maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 2022
Hemelvaartsdag:
donderdag 26 t/m vrijdag 27 mei 2022
Tweede Pinksterdag:
maandag 6 juni 2022
Zomervakantie:
vrijdagmiddag 8 juli t/m vrijdag 19 augustus 2022

Studiedagen leerlingen vrij:

Op deze dagen / middagen zijn de kinderen uit alle schoolgroepen vrij:

Maandag 4 oktober 2021
Donderdag 18 november 2021
Maandag 21 februari 2022
Vrijdag 24 juni 2022