Missie

Trots op jezelf, blij met een ander! Wij willen kinderen nieuwsgierig maken naar zichzelf en de ander.

We bieden ze een plek waar ze met plezier samen leren en kunnen worden wie ze zijn.

Hierbij kiezen we voor inclusief denken. Dit betekent dat we van mening zijn dat in principe alle leerlingen recht hebben op het samen naar school gaan.

Het kindcentrum kenmerkt zich dan ook door een uitgebreide zorgstructuur en een positief pedagogisch klimaat.

Visie

KC Koningskwartier is een plek waar kinderen van 0-13 jaar de hele dag kunnen leren, spelen en zich ontwikkelen.

Hier werken wij met enthousiasme, vanuit gezamenlijke en individuele deskundigheid aan dezelfde doelen en in hetzelfde pedagogisch klimaat.

Wij vinden het belangrijk dat we kinderen kunnen laten zien waar ze moeten kijken en vertellen ze niet wat ze moeten zien. Ontdekken doet verwonderen en dat motiveert.

Wij werken vanuit vertrouwen, creativiteit en samen.