Op welke wijze wordt invulling gegeven aan de eigen identiteit van Het kind centrum?

Wij zijn een interconfessionele kindcentrum.

Voor ons betekent dat dat de Rooms-Katholieke en Protestants Christelijke geloofsrichtingen naast elkaar bestaan. Op ons kindcentrum zijn alle kinderen welkom.

Op het kindcentrum leren en werken we samen en vinden we elkaar in overeenkomsten en respecteren we verschillen.

Als ouders kiezen voor onze school, zijn zij bekend met ons Katholiek/christelijk karakter en respecteren zij de manier waarop wij daaraan vormgeven.

We geven vorm aan onze interconfessionele identiteit door de levensbeschouwelijke methode Hemel en Aarde te gebruiken, de Katholiek/Christelijke feestdagen te vieren maar daarnaast de leerlingen ook kennis te laten maken met andere culturen en godsdiensten.