Activiteitencommissie

De activiteitencommissie (AC|)
De  AC is een enthousiaste groep ouders die samen met de leerkrachten invulling geeft aan alle feestelijke activiteiten die op KC Koningskwartier gevierd worden.
Om alle feestelijkheden te kunnen organiseren wordt van de ouders jaarlijks een ouderbijdrage gevraagd. Deze ouderbijdrage wordt geïnd en beheert door de penningmeester van de ouderraad. De ouderraad is budgetverantwoordelijk en legt verantwoording af aan de Medezeggenschapsraad (MR) en de leiding van KC Koningskwartier Daarnaast is er een onafhankelijke kascommissie die elk jaar het kasboek controleert.

Wat doet de AC?
De AC helpt het koningskwartier team  jaarlijks bij het organiseren van de volgende activiteiten:

 • Opening schooljaar, Kinderboekenweek, Sinterklaasviering, Kerstviering,
  Carnaval, Pasen, Koningsspelen, Sportdag, Zomerfeest,
  Daarnaast is de ouderraad verantwoordelijk voor de volgende taken:
 • Innen ouderbijdrage, de Jaarlijkse begroting en heeft daarbij budgetverantwoordelijkheid.
  Algemeen en Financieel Jaarverslag, Afstemming actuele stand van zaken MR/OR
  Beheren magazijn en materialen, Gevonden voorwerpenmarkt
  Verantwoordelijk voor kinderen met allergieën tijdens speciale (feest-)dagen
  Inhoud van de website met betrekking tot verantwoordelijkheden ouderraad

Hoe gaat de activiteitencommissie te werk?
De AC bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris. Deze vormen samen het bestuur van de AC. Daarnaast kent de AC overige leden die net als het bestuur deelnemen in de verschillende subcommissies.